Hromadné dálkové ovládání

HDO - skříň výkonové fáze SMK 1600

Systémy a vysílače HDO

Programem divize hromadného dálkového ovládání je problematika výkonových a řídicích systémů vysílačů hromadného dálkového ovládání. Na základě zkušeností z více než 35leté práce v tomto oboru jsou zde projektovány, průběžně vyvíjeny a realizovány, s následným zajištěním servisu, výkonové a řídicí systémy statických vysílačů HDO.

Jedná se o realizaci řídicích a výkonových systémů pro velké vysílače HDO do úrovní 110 kV s výkony 720 kVA až 1,6 MVA a výkonové jednotky 250 kVA používané jako statický zdroj kmitočtu s vlastním řízením osazeným místní programovou automatikou pro vysílače HDO do úrovní vn (6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV).

Při realizaci vysílačů HDO nabízíme řešení technického zadání, následného projektu, dodávku a montáž s uvedením vysílače do provozu. Na všechna dodávaná zařízení zajišťujeme servis po dobu životnosti těchto zařízení. Provádíme průběžné servisní práce v cca 3letém intervalu trvalého provozu těchto zařízení, jejichž účelem je kontrola event. korekce provozních parametrů se sledováním průběžného technického stavu těchto vysílačů.

EPA a.s. provádí také rekonstrukce starších vysílačů hromadného dálkového ovládání.