Výroba komponentů vysílačů HDO do vn úrovní

HDO - zavřená skříň SMK 250

Divize HDO vyrábí řídicí a výkonový systém vysílače hromadného dálkového ovládání o typickém výkonu 250 kVA pro vysílače do úrovní vn (až po hladinu 35 kV).

Informace o inovované technologii SMK 250 pro vysílače HDO do vn

Koncem roku 2003 doznala technologie skříně SMK 250 technických změn, které logicky vyplývají z nasazení nového řídicího a regulačního systému VLK 10, který nahrazuje dosud používané systémy VLK 04 u těchto vysílačů. Je třeba zde předeslat, že nový systém VLK 10 vychází ze základních algoritmů řízení a regulace vysílačů HDO používaných již v systémech VLK 04, ale je zde použit moderní hardware, umožňující jiné konstrukční řešení a vyšší způsob dálkové komunikace s vysílači.

Z hlediska výkonových technických parametrů je nová skříň SMK 250 shodná v základních hodnotách se starší technologií :

vstupní napájení z transformátoru vlastní spotřeby 50 Hz: 3 × 400 V / (10 % tol.)
vstupní fázový proud 50 Hz: cca 150 A
pracovní kmitočet střídače: 170 – 770 Hz
výstupní zdánlivý výkon: max. 250 kVA
časová zatížitelnost – dlouhodobá typická hodnota: 10 %

Rozměry nové skříně se zmenšily: (v × š × h) 2000 × 800 × 600 mm, předpokládá se rovněž použití 100 mm soklu jako u předchozích řešení pro napojení na skříň C1, která by měla zůstat ve stejném provedení jako u předchozích realizovaných vysílačů.

Nejpodstatnější změnou ve výkonové části měniče je náhrada pojistek a výkonového deonu moderním pojistkovým odpínačem, který plní s rychlými polovodičovými pojistkami funkci obou předchozích dílů. Toto společně s přepracovanou řídicí částí umožňuje montáž celé technologie pouze na zadní montážní panel skříně a usnadňuje přístupnost a přehlednost použitých celků. V horní části skříně je umístěna výkonová část (bez stejnosměrného meziobvodu) statického zdroje, ve spodní části skříně jsou umístěny moduly systému VLK 10, podpůrné obvody vysílače (pulzní zdroj, snímací, komunikační a spínací obvody, atd.), svorkovnice celé technologie SMK 250 a pojistkový odpínač. Stejnosměrný meziobvod (výkonové kondenzátory s meziobvodovou tlumivkou) je umístěn na dně skříně před zadním montážním panelem, pod styčnými svorkovnicemi tak, aby umožňoval jednoduché připojení silových i slaboproudých kabelů. Na dveřích skříně jsou v horní části umístěny v řadě ovládací a signalizační prvky. Na zadní části dveří je umístěn modem.

Hlavní předností nového modulárního systému VLK 10 (oproti původnímu řešení s VLK 04) jsou integrované funkce dálkové parametrizace a diagnostiky. To vede k podstatnému zkrácení doby na diagnostiku a odstranění případných poruch zařízení, nebo rozpoznání vnějších rušivých vlivů provozu (např. vlivem výrazných přeslechových signálů mezi provozovanými vysílači, při poruchách synchronizace atd.) zejména tam, kde není stálá obsluha rozvodny.

Pomocí čtyř základních typů modulů je možno sestavit řízení vysílače HDO požadované konfigurace – pro vysílač do vn úrovně až se čtyřmi vazebními členy (pokud bude výkonově stačit použitý statický zdroj). Jednotlivé moduly mají rozměry cca 100 × 100 × 100 mm a jsou osazovány na DIN lišty. Jednotné napájení je zajištěno z pulzního zdroje. Moduly jsou komunikačně propojeny do interní sítě RS 485. Celý systém je koncipován jako otevřený, což dovoluje dodatečně připojovat další přídavné moduly.

Centrální modul CM – obsahuje plnohodnotnou místní automatiku, komunikuje s okolním prostředím (např. s centrální automatikou jako původní vysílače), řídí interní sběrnici RS 485 a koordinuje činnost všech dalších podřízených modulů instalovaných v daném konkrétním systému. Je vybaven sériovými kanály RS 422/ RS 232, ke kterým je možno připojit současně např. dva počítače ve funkci terminálů, které zprostředkovávají obsluze sledování činnosti modulů, prohlížení archivů, zkoušky vysílače HDO, nastavování mezí pro automatické ladění C1 apod.

Synchronizační modul SM – umožňuje synchronizaci vysílače HDO k dalším provozovaným vysílačům hromadného dálkového ovládání na stejné frekvenci, obsahuje kompletní satelitní přijímač GPS a obvody pro nastavování fáze pracovního kmitočtu vysílače v rozsahu 0 – 360 úlových stupňů s krokem cca 1,4 stupně. Na základě signálu IPK od CM generuje synchronní pilotní kmitočet přivedený na vstupy modulů RM.

Řídicí modul RM – generuje na základě pilotního kmitočtu spouštěcí pulsy pro jeden trojfázový statický měnič kmitočtu, sleduje jeho rozhodující parametry a při jejich vybočení z nastaveného rozsahu měnič odstavuje, případně dává podnět podřízeným X modulům k přeladění baterií C1. Obsahuje provozní deník, diagnostické archivy a zajišťuje řadu dalších funkcí.

Vazební modul XM – sleduje a archivuje hodnoty napětí U2 a proudu I2 jedné vazby pro každé zaklíčování vysílače HDO, provádí optimální nastavení provozních hodnot baterií C1 (dle podnětů z RM), měří okamžitou frekvenci sítě, sleduje a archivuje vnější vstupní podmínky pro přípravu vazebního členu a odstavuje vysílač hromadného dálkového ovládání při překročení nastaveného maxima I2 (daného použitým pracovním kmitočtem a použitým typem vazebních kondenzátorů C2), nebo při ztrátě některé z podmínek pro PŘÍPRAVU vysílače.

Pro nejrozšířenější vysílač HDO do úrovně 22 kV se dvěma vazbami je systém VLK 10 osazen pěti moduly – CM, SM, RM, XM 1, XM 2. K vysílači doporučujeme dodávku sady dílů prvního vybavení (náhradní moduly, podpůrné obvody, pojistky atd.).

V současné době je nová technologie vysílače HDO – SMK 250 v provozu na rozvodně Most – sever, Most – jih, Havraň, Rakovník, Náchod – Babí, Albrechtice, Ropice, Nošovice, Jihlava – Bedřichov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Poptávka

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů