Výroba komponentů vysílačů HDO do 110 kV

Technické parametry vyráběných statických zdrojů HDO EPA a.s. pro sítě do 110 kV :

Typ: SMK 720 SMK 1600
Vstupní napájení [V / (50 – 60) Hz]: 3 × 525
(3 × 400)x
3 × 525
(3 × 400)x
Vstupní fázový proud [A / (50 – 60) Hz]: < 400 < 1050
Výstupní fázový tónový proud [A]: < 440 < 900
Výstupní trojfázový výkon [kVA]: 720
(550)x
1600
(1200)x
Pracovní kmitočet [Hz]: 170 – 770 170 – 500
Časová dlouhodobá výkonová zatížitelnost [%]: 10 10
Rozměry sestavy včetně řídicích systémů [mm]
– šířka:
– hloubka:
– výška (bez ok a soklů):

1852
615
1999

3104
615
1999
Počet skříní včetně řídicích systémů: 2 4
Objemové využití výkonu [kVA/m3]: 317
(220)xx
419
(239)xx

x – možnost alternativního vstupního napájení a tomu odpovídající výstupní výkon
xx – objemové využití výkonu u vysílačů předchozího typu pro shodné provozní podmínky

Charakteristika výkonových typů statických zdrojů HDO EPA a.s. pro sítě do 110 kV :

SMK 720

 • Statický vysílač HDO ve dvouskříňovém provedení (GO + skříň výkonové části) určený zejména pro vysílače hromadného dálkového ovládání do úrovní vvn (do 110 kV) s tónovou zatěžovací impedancí větší než 20Ω při provozované úrovni tónového napětí 1,8 – 2,2 % v blokovém zapojení s jedním vazebním členem. Je možno ho s výhodou použít i pro extrémně zatížené vysílače HDO do úrovní vn, zejména s úvahou paralelního spojení více vazebních členů.
 • V současnosti v provozu na rozvodně Bošáca (Slovensko – E.ON).
 • Uvedený typ nahrazuje starší vysílač HDO shodného výkonu nasazený na rozvodně Tábor (E.ON).

SMK 1600

 • Zásadně inovovaný vysílač největšího výkonu určený pro ovládání rozsáhlých sítí 110 kV, jejichž tónová impedance je větší než 10Ω při požadované úrovni tónového signálu 1,8 – 2,2 % v blokovém zapojení s jedním vazebním členem se základním parametrem max. tónového proudu 140 A do sítě 110 kV.
 • V současné době je v provozu na rozvodně Praha – Chodov, Medzibrod, Považská Bystrica (oba Slovensko), Čebín, Horní Životice, Krasíkov, Malešice, Neznášov, Opočínek, Vítkov, Týnec II.
 • Uvedený typ nahrazuje starší vysílače stejného výkonu.

Charakteristika řídicích a ovládacích systémů inovovaných statických zdrojů HDO EPA a.s. :

 • Jedná se o kompaktní provedení řídicích a ovládacích systémů vysílače hromadného dálkového ovládání, které jsou u typů SMK 720 a SMK 1600 umístěny do samostatné skříně o rozměrech 600 × 600 × 2000 mm (umožňuje řízení dvou výkonových bloků velkých vysílačů do 110 kV), v případě typu SMK 250 se jedná o umístění ve skříni s výkonovou částí vysílače HDO.
 • Řídicí systémy umožňují automatické ovládání vysílače hromadného dálkového ovládání při průběžné regulaci výkonu s cílem zachování úrovně tónového signálu v rozsahu nastavených mezí, což podporuje plně bezobslužný provoz zařízení.
 • V reálném čase jsou sledovány všechny rozhodující parametry vysílače HDO a okamžitě je reagováno (podle vloženého programu) při překročení mezních hodnot. K tomu jsou užívány jednočipové počítačové obvody, které realizují optimalizaci provozu celého vysílače s maximálním využitím daných výkonových možností. Tímto systémem jsou zajištěny podmínky pro dlouhodobou životnost celého zařízení, s minimalizací poruch vedoucích k nutnosti zásahu obsluhy. Vložený program byl vypracován na základě dlouhodobých zkušeností s provozem vysílačů HDO tohoto typu a vychází z fyzikální analýzy výkonových obvodů.
 • Při spojení osobního počítače s řídicím systémem vysílače HDO (a to místně kabelem, nebo dálkově pomocí modemu) lze detailně sledovat činnost celého vysílače v průběhu vysílání ovládacích impulsů jednotlivých telegramů, případně z instalované paměti analyzovat toto vysílání několik týdnů nazpět. Toto umožňuje, ve spolupráci s možnou instalací paměťových analyzérů, identifikovat případné anomální odezvy v průběhu provozu vysílače HDO a tím dále zkvalitnit dlouhodobý provoz zařízení. U nového systému VLK 10 (viz informace o inovaci SMK 250) je významně rozšířena funkce dálkové komunikace, a to jak v diagnostice, tak i při ovládání provozních parametrů vysílačů.
 • Řídicí systémy jsou osazovány synchronizačními obvody GPS nové řady, které umožňují spolehlivý synchronní výkonový provoz těchto vysílačů v ovládané oblasti bez mimořádných nároků na spojovací cesty při možnosti průběžného nastavování synchroúhlu pomocí jednočipových počítačů, což zjednodušuje měření při uvádění do provozu.
 • Provedení řídicích systémů umožňuje jejich rozšíření při nestandardních požadavcích provozovatele na způsob sledování činnosti vysílače hromadného dálkového ovládání.
 • Řídicí systémy jsou navrženy tak, aby v případě výskytu poruchy umožnily její rychlou identifikaci a případně jednoduchou výměnou některé z funkčně ucelených částí bylo možno v co nejkratší době plnohodnotně zprovoznit celé zařízení.

Poptávka

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů